Post
|
Thursday March 3rd, 2022
| 2 minutes read

Passasjerutsjekk i LN-GJP

Post
|
Saturday January 22nd, 2022
| 7 minutes read

Konvertering fra PPL til SPL - Oppsummering

Post
|
Thursday January 6th, 2022
| 2 minutes read

Sjuende leksjon og skill test i LN-GJP

Post
|
Wednesday December 29th, 2021
| 3 minutes read

Femte og sjette leksjon i LN-GJP

Post
|
Tuesday December 28th, 2021
| 3 minutes read

Fjerde leksjon i LN-GJP

Post
|
Saturday December 11th, 2021
| 4 minutes read

Tredje leksjon i LN-GJP

Post
|
Monday April 12th, 2021
| 3 minutes read

First time in a motor glider